Opice-tajomný príbuzný z vetiev

Opice sú vo všeobecnosti považované za našich predchodcov. Nech už je to akokoľvek, bez ohľadu na vývoj evolúcie, jedno je jasné. Tieto primáty v nás neustále vyvolávajú pocit pokoja a inteligencie. Ich štruktúra stavby, je tak veľmi podobná tej ľudskej, až je to neuveriteľné. Naše deti síce učíme že sú to tvory ktoré skáču po stromoch v džungli, a celé dni len tancujú a napchávajú sa banánmi, no vytvárame tak o nich len mylnú mienku Prečo sú však tieto zvieratá tak veľmi podobné nám, no nedokážu rozprávať.

šimpant

 Opice sa vo všeobecnosti delia na dve stanoviská. Teda existujú opice novosvetské, ktoré prežívajú v trópoch a subtrópoch, ako napríklad Južná Amerika, ktorá tak veľmi prispela k myšlienke, že opice pochádzajú zväčša len z džungle. Opakom novosvetských opíc sú starosvetské opice, vyskytujúce sa prevažne v Afrike. Taktiež sú nazývané ako opice Nového sveta, a Starého sveta.  Tieto primáty sa vyskytujú v rôznych škálach druhov a poddruhov, je priam nemožné opísať jednotlivo správanie každého druhu, a opísať ich  výzor, vzhľadom na neskutočnú rozmanitosť.

Existuje viac ako 350 druhov. Jedná sa prevažne o cicavce žijúce na stromoch, ktoré im poskytujú bezpečie a domov. Ich telo je prispôsobené na šplhanie, a bezpečné unesenie svojej váhy. Na šplhanie opiciam slúži viacero častí tela. Niektoré druhy majú príliš dlhé tenké ruky, iné zase silné ruky s piatimi prstami. Poniektoré zase používajú  silné zakrútené chvosty, na bezpečné šplhanie a skákanie z vetiev na vetvy. Veľmi významným znakom primátov, sú nechty. V niektorých prípadoch sa však stále zachovali ostré pazúre. Primáty majú päť prstov na nohách, palce sú vo väčšine prípadov postavené kolmo k ostatným prstom. To im zabezpečuje lepšiu manipuláciu pri šplhaní.

opice
 
Ich príjmom potravy je ovocie a rôzne druhy semiačok, niektoré druhy sú však mäsožravé, rovnako ako človek, ktorý sa taktiež radí k primátom. V minulosti, keď dochádzalo k rozvoju týchto tvorov, po zemi chodili ich predchodcovia, istý druh stromových mäsožravcov. Ich fosílie sú známe spred doby 75 miliónov rokov, a podobali sa najviac  dnešným lemurom. Vývoj počas týchto rokov, zabezpečil dnešným jedincom dopredu smerujúce oči. Tie umožňujú primátom široko spektrálne videnie. Je teda veľmi dôležité aby sme chránili týchto vzdialených príbuzných, hlavne z dôvodu odlesňovania pralesov.