Ako napísať dobrú recenziu na odbornú knihu?

Dobrá recenzia na odbornú publikáciu nehovorí iba o tom, o čom kniha je ale aj o tom, či splnila svoj účel. Úlohou recenzenta je knihu analyzovať a vyjadriť sa k nej z osobného hľadiska a čo podľa neho dokáže inému čitateľovi poskytnúť. Dôležitou súčasťou písania recenzie je aj príprava. Ako sa teda dobre pripraviť pred tým ako sa pustíte do písania?

stroj

  • Po prečítaní knihy

Po tom ako dočítate knihu (alebo aj počas čítania) si skúste položiť tieto otázky. Aký je autorov pohľad na problematiku? Čím svoje názory podkladá? Aký má vzťah práve táto kniha k iným publikáciám rovnakej tematiky? Je kniha originálna a obsahuje nové informácie? Má autor dostatočné znalosti k napísaniu takejto knihy? Napísal už autor iné knihy alebo články na túto tému? Myslíte si, že kniha splnila svoj účel a vysvetlila dobre svoju problematiku?
Skúste si odpovedať na tieto otázky a prípadne si ich zapísať, to vám pomôže pri písaní recenzie.

  • Písanie recenzie

Väčšina recenzií začína pútavým nadpisom ktorý čitateľa na prvý pohľad zaujme. Pri nadpise dobre fungujú napríklad prirovnania, metafory alebo ak sa vám niečo vyslovene páčilo/nepáčilo, tak nešetrite silnými vyjadreniami. Nasleduje úvod, ktorý by mal obsahovať stručný obsah knihy a samozrejme to, na čo sa vy ako recenzent zameriate a čo v recenzií chcete hodnotiť. V krátkosti môžete opísať aj svoje pocity, ale nie príliš zdĺhavo aby nezabrali moc miesta ktoré ma slúžiť hlavnej časti. Hlavná časť, teda jadro celého textu, je váš názor a vaše hodnotenie knihy. V tejto časti textu by vám mohli pomôcť nasledujúcu body:

pisatel

  1. Do akej miery kniha splnila svoje poslanie a cieľ?
  2. Čo sa čitateľ naučí z tejto publikácie?
  3. Čo naopak v knihe chýba?
  4. V čom je kniha lepšia/horšia v porovnaní s inými publikáciami na túto tému?
  5. Čo konkrétne vám príde nedostatočne vysvetlené?
  6. Aká je vaša skúsenosť s problematikou ktorej sa kniha venuje?

Ak sa rozhodnete priamo citovať z knihy, uistite sa že oddeľujete svoj názor od citácie, aby ste čitateľa nezmiatli. Na záver textu skúste hlavné body svojej recenzie spojiť do jedného záverečného komentáru. Tam zhrniete svoj názor a prípadný nápad ako niečo zlepšiť. Ak ide o štruktúru, ideálne je ak sa prvá polovica/maximálne dve tretiny textu venuje hlavným bodom originálneho textu a druhá polovica/tretina vášmu názoru a hodnoteniu.

2.8/5 - (5 votes)