Nepísaná hodnota

Hotovosť Hoci žijeme v dobe elektronických prevodov a platobných kariet, hotovosť ešte nevymizla. Hromada drobných a niekoľko pokrčených bankoviek je stále základom ekonomiky. Nezáleží na tom o akú svetovú menu ide, podstatné je to, čo je vyrazené na minciach a vytlačené na papierových peniazoch. Okrem nejakého pekného obrázku zachytávajúceho najčastejšie prírodnú scenériu, architektonické dielo alebo…

Pokračovat ve čtení