Čo všetko sa učíme pre ľudí?

Možno ste to nepovažovali za dôležité vo vašej školopovinnej dochádzke, no neskôr ste oľutovali, čo všetko vás škola nenaučila. Táto dôležitá pravda, že žiaci sú zamestnávaní školou celý deň a žiaden čas im nezvýši na prirodzené aktivity. Umelé vytváranie chodu života študentov, ich vnútorného sveta a veci, ktoré sú pre nich dôležité sa postupne odzrkadlia na kvalite života. Taktiež na ich rozvoj  a prehľad, pohľad na svet a veci, ktoré považujú za dôležité.

učitel

Zdravie
Ľudia sa od nepamäti museli spamätávať z rôznych vecí a často to na nich zanechalo následky. Problémom býva, že o chode života, o problémoch, sa v školstve vôbec nerozpráva. Často sa do zorného poľa učiteľov dostáva nepodstatné poučky z fyziky a veci, ktoré dokážu preukázateľne zlepšiť život a pomôcť riešiť praktické problémy ostávajú mimo školských oslov.
Jedna z nedocenených tém je zdravie. Či už fyzické alebo psychické. V posledných rokoch sa hlavne v zahraničí vedie osveta, ktorá poodhaľuje život mladého človeka s depresiu, úzkosťou či schizofréniou. Takto sa mladšie ročníky dozvedia o problémoch, ktoré môžu trápiť ich známych a kamarátov. Čo sa týka fyzického zdravia, často panujú predsudky, ktoré sú viditeľné hlavne pri väčšom postihnutí. Školy sa neraz tvária, že ich spája zjednocovanie, no opak býva pravdou. V skutočnosti chýbajú školskí psychológovia, poradcovia, ktorí by boli špecializovaní, aby pomáhali deťom so zdravotným hendikepom či zo sociálne znevýhodnených skupín.

škola

Gramotnosť na úradoch
To, ako sú študenti málo pripravovaní na reálny život sa odzrkadľuje aj na tom, že mnoho z nich si nevie dať rady s byrokraciou, ktorá je pre dnešný život neodmysliteľná. Niekomu môže robiť dokonca problém poslanie obyčajného listu. Škola stavia na to, že študent je schopný zvládnuť všetku oficiálnu korešpondenciu za jednu jedinú vyučovaciu hodinu. Čo sa týka finančnej gramotnosti, tá je neraz horšie ako podceňovaná a Ministerstvo školstva v tom nevidí žiaden problém. Ako je to možné? Bohužiaľ, zdá sa, že naši štátnici sa o financie ľudí nezaujímajú, pokiaľ sú ako tak schopní platiť dane.