Profesionálne služby pre Vaše potrubie

Kvalitnú údržbu, prevenciu, riešenie havarijných stavov, inštalatérske práce a celkovú starostlivosť o Vaše potrubie Vám ponúka nonstop servis krtkovanie cena v rozumnej a korektnej cene.

Potrubia a kanalizácie sú časom náchylné na usadzovanie nečistôt, kalov a usadenín a neriešením týchto problémov dochádza k neželaným haváriam, ktoré už ale zbytočne stoja aj čas aj peniaze a vyžadujú si rýchle riešenia.

industrial-4971564_640

Ponúkaný servis rieši problém potrubí a kanalizácii prostredníctvom prevencií, v rámci ktorých ponúka služby:

  • TV monitoringu potrubia zavedením kamery do potrubia získate dokonalý prehľad o jeho stave, o netesnostiach, o stave pripojení v potrubiach s veľkým ale aj malým priemerom
  • Trasovania potrubia – pomocou rádiolokačnej technológie zrevidujete stav Vášho potrubia, záznamom nahradít aj prípadne stratenú dokumentáciu
  • Frézovanie potrubia – zavedením špeciálnych frézovacích trysiek odstránite z potrubia tuhé usadeniny a nečistoty ako napríklad betón, stavebné materiály
  • Sanáciu potrubia – vložením časti so živicovou hmotou zachránite vybranú časť potrubia bez nutných výkopových prác
  • Kinetu – čo v praxi znamená opravu šachtového dna

Samozrejme, havarijná non stop služba je trvalou súčasťou ponuky a pri odstraňovaní problémov využíva prečistenie potrubí a kanalizácie buď vysokým tlakom vody alebo pôsobením elektromechanických fréz, ktoré sú účinné aj v domácnostiach.

lost-places-2178884_640

Výsledná cena je primeraným a korektným vyjadrením ponúkanej služby, jej výška závisí od vopred dohodnutého spôsobu čistenia potrubia, prípadne od zvoleného postupu prevencie.

Aj inštalatérske práce, ktoré sú využívané najmä pri odstraňovaní havárií, sú súčasťou ponuky a sú zohľadnené vo výslednej cene.

Kvalita, profesionalita, precízna práca, vhodne zvolené postupy ponúkaného servisu na základe skúseností Vám určite v budúcnosti ušetria čas aj nemalé peniaze.

Široká pôsobnosť v rámci regiónu, žiadne prepravné ani iné doplatky sú zárukou najvýhodnejšej ceny.