Triky, ktoré vám pomôžu našetriť si čo najrýchlejším spôsobom!

Šetriť neznamená strkať peniaze do ponožky a žiť ako pustovník, ale aj z nízkeho príjmu sa dajú nejaké menšie čiastky ušetriť bez toho, aby ste trpeli núdzou. Treba sa držať základných pilierov, ktoré vám v tom efektívne pomôžu.

ferrari

Zriadenie núdzového fondu
Ekonómovia odporúčajú každej domácnosti zriadiť si takzvaný núdzový fond. Ide o určitú sumu peňazí, určených pre mimoriadne udalosti v rodine, s ktorými budete mať istotu, že ak sa taká nečakaná situácia vyskytne, vy nezostanete bez financií. Suma, ktorá toto pravidlo spĺňa, je vo výške troch mesačných platov a pokryť by mala nájom, školné, stravu, cestovné a iné nevyhnutné náklady.

Stanovenie cieľa
Sporenie zväčša býva potrebné vtedy, ak máte v pláne kupovať niečo drahšie, a tak je dôležité si stanoviť cieľ, na ktorý tieto nasporené finančné prostriedky miniete. Je dokázané, že ľudia, ktorí plánujú, si vo všeobecnosti našetria väčšiu sumu peňäzí ako tí, ktorí sporia bez nejakého vopred určeného cieľa.

Kroky, ktoré vám k tomu pomôžu, vám priblížime v troch bodoch:

1.Presne si určite svoj cieľ:
Ujasnite si, prečo a kvôli čomu ste sa rozhodli sporiť a urobte pre to všetky potrebné kroky.
2.Stanovte si presnúsumu:
Výška konečného obnosu peňazí závisí predovšetkým na cene stanoveného cieľa, potom je to suma, ktorá vám na konci mesiaca zvýši z výplaty a takisto je rozhodujúci aj čas, za ktorý svoj cieľ mienite dosiahnuť.
3.Zriaďte si jeden zo sporiacich účtov:
Najideálnejšie je otvoriť si účet, na ktorý si budete pravidelne vkladať svoje úspory a navyše sa vám aj zhodnotia.

domy

Náš tip!
Dlhoročné skúsenosti hovoria o tom, že ak svoj účet pomenujete podľa cieľa, na ktorý je určený, napríklad Nové auto alebo Bývanie, pôjde vám to rýchlejšie.

Pravidelné odkladanie časti výplaty
Ak spĺňate všetky tieto požiadavky, tak sa môžete smelo pustiť do pravidelného odkladania nejakej čiastky financií, odporúča sa asi 10% mesačného zárobku alebo v takej výške, koľko vám to vaša mzda dovolí.
Kedy by ste nemali šetriť?
V prípade, že sa vám nahromadili dlhy a vy ich potrebujete splatiť, na sporenie a investovanie nie je vhodný čas.

Publikováno v Nezařazené