VIrtualne sídlo spoločnosti

Ste začínajúcim alebo malým podnikateľom, ktorý nechce míňať finančné prostriedky pre účel kúpy nehnuteľnosti, no potrebuje priestor určený pre spoločnosť, ktorý by bol zapísaný ako sídlo spoločnosti v obchodnom registri? Vedeli ste, že pre tento účel existuje možnosť virtuálneho sídla Ezmluva.sk? Ste typ človeka, ktorý striktne oddeľuje súkromie od práce alebo nemáte potrebu a chuť tráviť čas v kancelárii? Pre tento účel je tiež ideálne využiť možnosť virtuálneho sídla, nakoľko adresa vášho trvalého pobytu nie je zhodná s adresou sídla spoločnosti, čo predstavuje veľké pozitívum.

VIrtuálna kancelária

Túto možnosť môžete považovať za naozaj veľkú príležitosť, ktorá vám umožní a uľahčí štart v podnikaní. Nemusíte si lámať hlavu nad zabezpečením si vlastnej kancelárie, kde budú prebiehať mnohé dôležité činnosti. Využite možnosti, ktoré ponúka moderná doba! Dnes nie je problém pracovať z pohodlia domova vo svojom obľúbenom pyžame! Práve virtuálne sídlo Bratislava vám toto všetko ponúka. Určite môžete rátať s tým, že ušetríte množstvo nákladov, ktoré môžete využiť efektívnejšie pri riešení svojej podnikateľskej činnosti. Môžete sa rozlúčiť s nákladmi spojenými s prenájmov priestorov, preberaním či evidencie pošty a zároveň je sídlo označené kvôli možným kontrolám.

VIrtuálna pomoc

Adresa sídla Púchov – Moravská 13 je spoplatnená nasledovne. Poplatok sa poskytnutú službu virtuálneho sídla je v pravidelných mesačných splátkach v sume 12 € s viazanosťou na rok, no v prípade, že chcete viazanosť na 2 roky, tak ide o mesačný poplatok v sume 8 €.

Adresa sídla Komárno – Meštianska 3021 je spoplatnená v sume 30 € mesačne s viazanosťou na rok alebo v sume 28 € na dva roky.

Adresa sídla Bratislava – Bajkalska 5/A poskytuje službu virtuálneho sídla za poplatok 17 € mesačne s viazanosťou na 1 rok a 12 € s viazanosťou na 2 roky.

Zriadenie poštovej schránky je pri každom virtuálnom sídle zahrnuté v mesačnom poplatku. V prípade, že ju potrebujete prevziať a preposlať, tak túto službu poskytujeme za poplatok 10 € mesačne. Skenujeme a preposielame dokumenty za poplatok 9 € mesačne. V prípade, že ste s tým nie až tak stotožnený, prečítajte si referencie, ktoré vám bližšie pomôžu pri vašom rozhodovaní nad virtuálnym sídlom spoločnosti.