Za 3 hodiny 300 za 4 až 600

Prečítali ste si titulok tohto článku, no ani len netušíte o čo sa jedná? Ide o sumy, ktoré môžete dostať ako kompenzáciu za meškanie lietadla. Ak ste leteli so spoločnosťou, ktorá sídli v Európskej únii, alebo prevádzkuje lety z krajín Európskej únie a lietadlo meškalo viac ako tri hodiny, môžete žiadať o finančnú náhradu. V nasledujúcich riadkoch, si v skratke vysvetlíme akú sú vaše práva.

Chlap sediaci v lietadle so slúchadlami na ušiach

O kompenzáciu môžete žiadať vtedy, ak boli naplnené všetky nasledujúce skutočnosti.

  1. Na kompenzáciu máte nárok až v momente, že váš let meškal viac ako tri hodiny.
  2. Ďalšou podmienkou je to, aby toto meškanie nebolo spôsobené mimoriadnou okolnosťou. K tomu si však povieme viac o niečo neskôr.
  3. Poslednou dôležitou vecou je, aby daný let spadal pod regulácie Európskej únie. Zjednodušene povedané, ide o všetky spoločnosti so sídlom v EU a všetky spoločnosti, ktoré prevádzkujú lety z EU do iných krajín sveta.


Tak a teraz si trošku bližšie vysvetlíme náš titulok

  1. LET KRATŠÍ AKO 1 500 kilometrov / meškanie 3 – 4 hodiny = nárok na kompenzáciu vo výške 250 eur/ / meškanie 4 hodiny a viac = 250 eur /
  2. LET S DĹŽKOU OD 1 500 DO 3 500 kilometrov / meškanie 3 – 4 hodiny = nárok na kompenzáciu vo výške = 400 eur / /meškanie 4 hodiny a viac = 400 eur /
  3. LET DLHŠÍ AKO 3 500 kilometrov / meškanie 3 – 4 hodiny = nárok na kompenzáciu vo výške 300 eur/ / meškanie 4 hodiny a viac = 600 eur /

Lietadlo na modrej oblohe

Mimoriadne okolnosti

Ako sme už spomenuli vyššie, ak sa váš let neuskutoční, alebo meškanie bude spôsobené mimoriadnou udalosťou, na kompenzáciu nárok nemáte. Medzi mimoriadne udalosti patrí prírodná katastrofa, nepriaznivé počasie, bezpečnostné situácie, štrajk tretej strany a obmedzenie letovej prevádzky. Je veľmi dôležité, aby ste zistili čo najviac o dôvodoch meškania vášho letu. Bez týchto informácií, je totiž veľmi ťažké žiadať o kompenzáciu.